Âu Việt Việt Nam tuyển 25 đơn hàng trồng hoa đi Nhật

2018/03/10

相關信息

Âu Việt Việt Nam tuyển 17 nữ đơn hàng đóng gói kiểm tra sản phẩm đi Nhật

Âu Việt Việt Nam tuyển 17 nữ đơn hàng đóng gói kiểm tra sản phẩm đi Nhật

Âu Việt Việt Nam tuyển 17 nữ đơn hàng đóng gói kiểm tra sản phẩm đi Nhật

甌越貿易與旅行股份公司

   公司總部:河內市,紙橋郡,安和坊,中敬路219號,Central Point大廈2B樓
  河內分支:河內市,紙橋郡,安和坊,楊庭藝路33號,Green Park大廈2樓
  永福分支:永福省,永安市,開光坊,阮必成路266號

  電話號碼: (+84) 92 685 7777  

  Email: info@auviethr.vn

  Website :www.auviethr.vn

請跟我們聯繫

請跟我們聯繫

Copyright © 2018 甌越貿易與旅行股份公司. All right reserved.

Design and develop by GCO

Au Viet

Au Viet